Hiển thị 1–20 của 147 kết quả

Gan / giải độc

Tenofovir 300 Mg – Mylan

550.000

Gan / giải độc

Acriptega h/30v Mylan

1.200.000
1.650.000

Gan / giải độc

ARV Mylan h/30v

800.000

Gan / giải độc

ELTVIR – h/30v – Hereto

550.000

Gan / giải độc

Getino-B h/30v – Getz

780.000

Gan / giải độc

Hepbest 25Mg – Mylan (h/30v)

850.000

Gan / giải độc

Jimenez H/30 – Davipharm

150.000

Gan / giải độc

Ledvir H/28 Viên – Mylan

4.410.000
140.000
210.000

Gan / giải độc

Tenoxil 300Mg – Hetero

500.000

Gan / giải độc

VEMLIDY 25MG h/30v

1.500.000
240.000
247.000
258.000