Hiển thị 1–20 của 42 kết quả

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Albumin Human 50ML 20% (Baxter) (c/50ml)

700.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Brilinta 90Mg 6 X10S AstraZeneca (h/60v)

1.100.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Adrenoxyl 10Mg – Sanofi (h/64v)

105.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Albiomin (Human Albumin (Albutein) 20% 50ML Biotest)

720.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Albutein 20% 50ML Grifols

930.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Albutein 25% 100ML (Grifols) (c/100ml)

2.370.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Althax Thymomoduline 120Mg Mediplantex (h/30v)

186.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Arixtra Inj. 2.5Mg/ 0.5ML 10S Aspen Pharmacare (h/10o)

2.100.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Bentarcin Thymomodulin 80Mg Kolmar Pharma c/60v

265.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Cammic Trannexamic 250Mg/5ML Vinphaco (h/50o)

261.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Cellcept 500Mg h/50v Roche

2.760.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Gel-Aphos Agimexpharm (H/20G)

33.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Gliatilin Lifepharma (H/5O/4ML)

440.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Hemopoly Choapharm (H/20O/5ML)

383.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Human Albumin Baxter Inj 250G/L 50ML 1S

1.000.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Lipagim fenofibrat 300mg Agimexpharm (h/30v)

73.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Lipitor 40Mg Pfizer (h/30v)

730.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Lovenox 4000UI Inj H/2 Syringes X 0,4ML

210.000

Máu / sinh phẩm y tế / miễn dịch

Medisamin 250 – Mediplantex (h/100v)

194.000