Hiển thị tất cả 15 kết quả

Tiểu đường

Victoza 6Mg/ML H/1 3ML

1.450.000

Tiểu đường

Azukon MR

120.000

Tiểu đường

Forxiga 10Mg

560.000

Tiểu đường

GLIHEXAL 3.5MG

26.000

Tiểu đường

GLIMVAZ 4MG

155.000

Tiểu đường

HUMALOG KWIKPEN

1.320.000

Tiểu đường

INSUMAN BASAL 100IU/5M

95.000
95.000

Tiểu đường

Insuman Rapid 100IU/ml 5ml

95.000

Tiểu đường

MAGNA 3MG

130.000

Tiểu đường

METFORMIN GSK 850MG

175.000

Tiểu đường

Nilgar 30

90.000

Tiểu đường

Novonorm 1mg

450.000

Tiểu đường

Sufi

20.000
2.920.000