An thần

Xem như là Dạng lưới Dang sách

2 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần
  1. PRECEDEX INJ 0.2ML/2ML
    2.500.000 VND
    Thuốc Precedex dùng an thần cho bệnh nhân đặt nội khí quản. Tìm hiểu thêm
  2. INVEGA
    2.800.000 VND
    INVEGATM là thuốc an thần được chỉ định trong điều trị tâm thần phân liệt,... Tìm hiểu thêm
Xem như là Dạng lưới Dang sách

2 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần