Xương khớp

Xem như là Dạng lưới Dang sách

2 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần
  1. SIMPONI 50MG/0.5ML
    30.000.000 VND
    SIMPONI 50MG/0.5ML điều trị Viêm khớp dạng thấp thể hoạt động trung bình-nặng... Tìm hiểu thêm
  2. HUMIRA 40MG/0.8ML
    33.000.000 VND
    HUMIRA 40MG/0.8ML điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp tự phát tuổi vị... Tìm hiểu thêm
Xem như là Dạng lưới Dang sách

2 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần