TINECOL

55.000 VND
Kem Tinecol có một phổ diệt nấm rộng và cho hiệu quả tin cậy trong điều trị thuoc: lác( hắc lào), lang ben, nấm kẽ, nấm móng, nấm tóc và các lọai nấm thân khác...gây ra do: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Malasseza furfur cũng như trong điều trị lành nấm Candida ở da.

Chỉ định thuoc:
Kem Tinecol có một phổ diệt nấm rộng và cho hiệu quả tin cậy trong điều trị: lác(hắc lào), lang ben, nấm kẽ, nấm móng, nấm tóc và các lọai nấm thân khác...gây ra do: Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, Malasseza furfur cũng như trong điều trị lành nấm Candida ở da.

Viết Nhận Xét của Bạn
Bạn đang đánh giá:TINECOL

Không có bài viết liên quan