Hiển thị 1–20 của 25 kết quả

Kháng sinh

AMFACIN 500MG

90.000

Kháng sinh

Amikacin 500mg

35.000

Kháng sinh

Basultam

100.000
75.000
120.000

Kháng sinh

Ciclevir 200

100.000
700.000
238.000
140.000

Kháng sinh

Gloversin 4

85.000

Kháng sinh

Gloversin Plus

100.000

Kháng sinh

GRANCEF 200

300.000

Kháng sinh

Mecefix B.E 75mg

155.000

Kháng sinh

MEROPENEM GSK 1G

660.000
2.800.000

Kháng sinh

NOROXIN 400MG

110.000

Kháng sinh

ORAFORT 200MG

27.000

Kháng sinh

Pentaglobin

6.320.000

Kháng sinh

PEREMEST 1000MG

2.500.000

Kháng sinh

PEREMEST 500MG

2.100.000