Hiển thị tất cả 2 kết quả

Lamivudin 150Mg / Zidovudin 300Mg h/60v Mylan

SKU: SP210708003
500.000 
Lamivudin / Zidovudin 300Mg Mylan   Thuốc Lamivudin / Zidovudin 300Mg Mylan gồm 2 loại hoạt chất lamivudine 150mg và

Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine

SKU: SP210717000
700.000 
Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine  Thuốc Lamivudine/Nevirapine/Zidovudine Quý khách có thể đọc tên thuốc LaNeZi cho tiện, dê đọc dễ nhớ, thuốc này là