Ciclevir 200

100.000

Điều trị nhiễm virus Herpes simplex typ 1 và 2 ở da và niêm mạc, kể cả Herpes sinh dục.

,

Ngăn chặn tái nhiễm Herpes simplex ở người có đáp ứng miễn dịch bình thường.

,

Phòng ngừa nhiễm Herpes simplex ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch.

,

Điều trị bệnh thủy đậu và nhiễm Herpes zoster (bệnh Zona).

Mã: SP200904122 Danh mục: