đây là trang tạo bằng WP Bakery, nó không thấy công cụ Gutenberg trong tool bar mà chỉ thấy y như classic editor

trên đó cũng thấy có 2 editors khác sẵn sàng là wp bakery và elementor nhưng tý sài thử, giờ save và publish trước xem sao!

Thêm bằng Gutenberg

2 cái này chắc tương thích nhau, WP Bakery và Gutenberg, hic

Thêm bằng Elementor đây xem sao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.